Indmeldelsesblanket

Indmeldelse som elev på Sportsefterskolen Aabybro, Kærvej 9 – 9440 Aabybro – Tlf. 98 24 10 99

Når indmeldelsen er udfyldt korrekt, vil i modtage en bekræftelse på mail. Hvis I ikke modtager en bekræftelse, skal I kontakte kontoret.​ OBS: Vi oplever at mange har problemer, hvis de tilmelder via telefon eller tablet. Vi anbefaler derfor at der bruges en computer.

 
 
 
 
Fag
 

Du skal vælge din primære linje herover. De fleste elever vælger kun en linje, men hvis du ønsker at kombinere 2 linjer kan du skrive din "flexlinje" i kommentarfeltet. Ski- og boardlinjen kan kun vælges som primær linje. De fleste linjer kan også vælges som valgfag.

SEA Elitesport

SEA elitesport er for dig der dyrker din sport på højeste niveau. Du kan læse mere herom under menuen "undervisning" - "elitesport". Det er skolens trænere/instruktører, der vurderer om du har et sportsligt niveau, der berettiger deltagelse på SEA elitesport. Bemærk at der er en merudgift forbundet med deltagelse.

Boglig Linje
 

Elever i 9. klasses skal vælge vores nye Aabybro Ny Niende-tilbud.
Optagelse i Faglig Fokus forudsætter en personlig samtale både i 9. og 10. klasse.

Alle 10. klasses elever skal vælge en boglig linje som enten kan være International, Science eller Samfund. Fagligt fokus er for elever som af forskellige grunde kan have glæde af et år med 100% fokus på de grundlæggende fag.

Vi tilstræber, at alle kan få deres første prioritet. Dog tilstræber vi 20-25 elever pr. klasse, hvorfor det kan være nødvendigt at flytte enkelte elever til deres 2. prioritet.

Personlig Samtale
Samtale om faglig eller social støtte *

 

Sæt et kryds her hvis du fx tidligere har modtaget støtte af faglig eller socialpædagogisk art. Det kan også være, at du bare ønsker at løfte dit fagligt standpunkt særligt.
Lad os få en snak og så finder vi ud af om og i givet fald hvordan vi kan hjælpe dig i forhold til dine ønsker.

Herover noteres evt. begrundelse for ønsket om en personlig samtale

Forældreoplysninger
 
 
Andet

Er der andet der er vigtigt at informere os om i forhold til dit efterskoleophold har du mulighed for at notere det her.

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

I vil i løbet af ca. 10 dage modtage en skriftlig bekræftelse på indmeldelsen indeholdende kontonr. hvortil indmeldelsesgebyret betales. Eleven er først optaget på elevlisten, når indmeldelsesgebyret er indbetalt. Ved manglende betaling bortfalder pladsen.

Indmeldelsesgebyr

Pr. 15. oktober 2022 betales et indmeldelsesgebyr på kr. 2.800 kr. Beløbet betales ikke tilbage, hvis eleven udmeldes. Det er gratis at stå på venteliste.

Ugepris

Et efterskoleår består af 42 skoleuger. Ugeprisen (før statsstøtte) for det kommende skoleår fastsættes af skolens bestyrelse senest 1. januar. De forventede priser for de kommende tre skoleår er:

2023/24: 2700 kr. - 2024/25: 2775 kr. - 2025/26: 2850 kr.

Afbrydelsesbetaling

Afbrydes skoleopholdet i løbet af skoleåret, opkræves afbrydelsesbetaling på 4 ugers skolepenge uden statsstøtte. Hvis man indgår i et fastholdelsesforløb og gennemfører dette bortfalder afbrydelsesbetalingen, hvis man stadig vælger at afbryde opholdet.

Vi gør opmærksom på, at eleven under efterskoleopholdet skal være omfattet af forældrenes familieforsikring. Ved valg af ski/board-linje anbefaler vi, at I tager kontakt til jeres forsikringsselskab for at høre om de kræver en tillægsforsikring.​

@Sportsefterskolenaabybro

Oplev efterskolelivet på SEA

Er du klar til at melde dig ind?​

Tilmeld dig Sportsefterskolen Aabybro. Det tager kun et par minutter.