Faglig Fokus

Sportsefterskolen Aabybro

På Faglig Fokus har eleverne fået en gylden mulighed for at dygtiggøre sig i primært de 3 ”store” fag engelsk, matematik og dansk.

Vi arbejder ud fra filosofien om, at vi skal lære eleverne at tage ansvar for egen læring. Til gengæld gør lærerne deres ypperste for at gøre undervisningen så interessant og spændende, at gamle mønstrer og vaner undgås.

Faglig fokus er for de elever, der oplever, at de har nogle faglige huller, eller har været fraværende fra grundskolen i en periode eller på anden vis ønsker at få et fagligt boost inden, de skal på et videre uddannelse-forløb efter endt folkeskole.​

I de fleste timer er vi 3 lærere på klassen, hvilket gør at vi kan differentiere og til en vis grad skræddersy et individuelt undervisningstilbud.

Vi har fokus på at være undervisningsparat og få gode studievaner. Dvs. det at møde til tiden, have sin ting med, have orden i sin mappe, huske/aflevere lektier og holde fokus på den stillede opgave i timen. 

FF er for de elever, som har brug for kun at fokusere på de 3 hovedfag og derudover har de studietimer. Faglig fokus klassen er også en klasse, der kan være med til at give dig selvtillid og troen på, at du kan. Har du mistet motivationen for undervisningen, har du til tider koncentrationsbesvær, mangler du selvtillid, finder du det faglige svært, eller har du brug for hjælp i forbindelse med din eventuelle ordblindhed, så kan 10. FF være den perfekte klasse for dig, så du kan bliver boostet.

Det er kun for 10.klasse, og 10. FF afsluttes med den almindelige 10. klasse prøve til sommer.

10. FF er kun for elever, der tidligere har modtaget undervisning på en almindelig grundskole.

Undervisningslokalet er indrettet til, at man lærer på forskellige måder og vi er vant til at arbejde med it- hjælpemidler til de elever, som har behov for det.

Faglig fokus

Undervisere på 10FF

Alt du behøver at vide

Faglig Fokus

Forbedre dine karaktere

Faglig fokus på Sportsefterskolen Aabybro vil give dig de bedste rammer for at forbedre dine karaktere, primært indenfor de tre store fag: Engelsk, matematik og dansk. Med ekstra undervisere på i hvert modul er der mere tid til individuel hjælp for hvert enkelte elev. 

​Alternativ undervisning

På faglig fokus bestræber vi os efter at afprøve alternative tilgange til den boglige undervisning, således vi ikke blot læse om teorien men får sat det i sammenspil med virkeligheden. Herved bliver det lettere at få teorien under huden. 

@Sportsefterskolenaabybro

Oplev efterskolelivet på SEA

Er du klar til at melde dig ind?​

Tilmeld dig Sportsefterskolen Aabybro. Det tager kun et par minutter.