International linje

Sportsefterskolen Aabybro

​På international linje er engelsk, tysk og kultur vores profilfag, og derfor har engelsk og tysk fire timer ugentligt og kultur én time. I de tre fag styrker eleverne deres kommunikative kompetencer, og der er en tydelig international tråd i undervisningen.

Dansk og matematik er basisfag, hvor eleverne får undervisning i lighed med kravene til Folkeskolens undervisning. Desuden kan fysik tilvælges.

Hovedformålet med undervisningen i 10. international boglig linje er at forberede vores elever på de udfordringer, de møder, både fagligt og personligt, når de forlader SEA for at gå på en ungdomsuddannelse.

Vi ønsker at være med til at skabe unge mennesker, som har tilegnet sig stærke kommunikative strategier, stor sproglig parathed samt en udvidet mellemfolkelig forståelse.​

International linje

Undervisere på International linje

Alt du behøver at vide

International linje

​Hvordan underviser vi?

Vi har så vidt muligt fælles temaforløb på tværs af fagene. Dette for at få mangefacetterede vinkler på temaet, mest mulig inspiration og dybest viden om temaet.

Vi har fokus på samtaler i grupper samt på den enkelte elevs eget ansvar og deltagelse - og desuden på faglig udfordring på det niveau, eleverne hver især er på.

Vi vil gennem varieret undervisning og differentiering gøre det til en ”sport” at udvikle sit sprog og sine kommunikative kompetencer gennem motivation og stadige udfordringer.​​

Hvilke forventninger har vi?

Vores forventninger til Internationale elever er, at de har et ønske om at blive bedre/ville forbedre sig med hensyn til de sproglige færdigheder.

Men også at de har et ønske om at inddrage globale problematikker i deres daglige undervisning.

Det kunne være: Amnesty International, Global Footprint, Immigration og Fake News.​​​

Hvilke rejser er der på International linje?

Alle elever uanset linje og valgfag kommer med på skolens fællesrejse, som typisk er en ski camp. Derudover kommer alle elever med på en rejse med deres idrætslinje.

NB: Elever med ski- og boardlinje kan ikke tilvælge yderligere rejser, da disse bruger det tilladte antal rejsedage på deres skiture.​​

På International linje kan man i lighed med de andre boglige linjer tilkøbe en rejse. I forbindelse med vores rejser stræber vi efter, at vores aktiviteter bliver så autentiske som muligt.

Vi prøver at komme så tæt på det liv, befolkningen lever i de respektive lande som muligt. Dette stiller krav til vores elevers robusthed og deres evne til at reflektere over deres egne livsvilkår. Vi har igennem en årrække haft en rejsedestination, der hedder USA - Texas.

 Texas-turen indeholder blandt andet: privat indkvartering i forbindelse med et samarbejde, vi har med fodboldklubben ”Texas Spurs” i Dallas, soccer match, besøg på” Love Joy High School” i Dallas og Bowie High School” i Austin, shooting range, ”Bull Creek”, trail ride mm.

Vi arbejder løbende med at udvikle nye rejsedestinationer, der kan perspektivere arbejdet på de boglige linjer, hvorfor der kan være andre supplerende tilbud end det nævnte på dit skoleår.​​

@Sportsefterskolenaabybro

Oplev efterskolelivet på SEA

Er du klar til at melde dig ind?​

Tilmeld dig Sportsefterskolen Aabybro. Det tager kun et par minutter.